Dr. Öğr. Üyesi Aydın Ülker

Görevi : Makina Teorisi ve Dinamiği Anabilim Dalı Başkanı
E-posta : aydin.ulker ikc.edu.tr
Telefon : 3729


Başa Dön