Tasarım Dersi Projelerinin Teslimi Hakkında

Makine Mühendisliği Bölümü 4. sınıf dersleri “Tasarım Seçmeli Ders Grubu A ve B (Termal ve Akışkan, Mekanik ve Robotik alanlarında Tasarım Araştırmaları (Grup A) ve Uygulamaları (Grup B))” için Tasarım Dersleri Uygulama Esasları  5. Madde’de belirtildiği gibi; en geç yarıyılın son ders haftası içinde, Proje uygulama esaslarına & rapor yazım kılavuzuna göre tamamlanmış proje raporunun üç nüshasının, öğrenciler ve danışman tarafından doldurulan Proje Teslim ve Kontrol Formu (Form 4) ile birlikte Bölüm Sekreterliğine teslim edilmesi, gerekmektedir. İlgili formlara ve yazım kılavuzuna buradan ulaşabilirsiniz.

Başa Dön