Yaz Stajı Hakkında

Bu yaz staj yapacak olanlarınız, bölüm internet sayfasında (formlar kısmında) bulunan staj usullerini mutlaka okumalıdırlar. Stajların bölüm tarafından geçerli sayılabilmesi için bu mevzuata mutlaka uyulması gerekmektedir.

 

 

Bu usullerin tamamı okunmalıdır, ancak özellikle staj aşamasında yapılması gerekenler şu 2 maddede yazılıdır:

Madde 30- Staj Aşaması

Madde 31- Staj Raporu Hazırlama Usulleri

 

 

Ayrıca mazeretli durumlarda şu maddede yazılanlar geçerlidir:

MAZERETLİ DURUMLARDA

Madde 17 – 

 

 

Staj sonrası belgelerin teslim ve staj sınavı ile ilgili yapılması gerekenler ise aşağıda yazılanlar geçerlidir:

Madde 32

Madde 33

Başa Dön