Doktor Öğretim Üyesi Pozisyonu

Makina Mühendisliği Bölümü Açık Öğretim Üyesi Pozisyonu

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Makina Mühendisliği Bölümü “Doktor Öğretim Üyesi” seviyesinde

 1. Konstrüksiyon ve İmalat
 2. Makina Teorisi ve Dinamiği

ana bilim dallarında tam zamanlı öğretim üyesi pozisyonları için aday başvurularını kabul etmektedir.  
 

Adaylardan Makina Mühendisliği alanında

 1. Lisans düzeyinde Konstrüksiyon ve İmalat (Teknik Resim, Bilgisayar Destekli Tasarım, Malzeme Bilimi ve Mühendisliği, Makina Elemanları, Makina Tasarımı, İmalat Yöntemleri, Üretim Sistemleri vb.) Makina Teorisi ve Dinamiği (Mekanizma Tekniği, Makina Dinamiği, Sistem Dinamiği, Kontrol Sistemleri) alan derslerini, yüksek lisans ve doktora  düzeyinde de uzmanlık derslerini vermeleri,
 2. Lisans - Lisansüstü ders öğretiminde İngilizce dilinde üst düzeyde performansa sahip olması,
 3. Eğitim ve araştırma faaliyetlerinde bulunması,
 4. Lisansüstü öğrenci yetiştirmesi,
 5. Araştırma grupları kurarak,  ulusal ve uluslararası araştırma projelerinde yer almaları beklenmektedir.

 

Makina Mühendisliği Bölümü'nde “Doktor Öğretim Üyesi” pozisyonunda değerlendirilmek için

 1. Adayın öncelikle ilgili alanda doktora derecesine sahip olması,
 2. Adayların uluslararası hakemli dergilerde yayınlanmış çalışmalarının olması
 3. İlgili alanlarda araştırma çalışmaları içinde olmaları
 4. Yabancı Dil (İngilizce)'de, akademik yayınlarda ve akademik etkinliklerde belli minimum kriterleri sağlamış olması gereklidir.

Başvuru değerlendirmeleri sonucunda adaylardan çalışma alanları ile ilgili İngilizce bir seminer vermeleri talep edilecektir.

Başvuru:

Adaylar özgeçmiş, başvuru mektubu, araştırma ve öğretim amaçlarını içeren niyet mektubu ve 3 adet referans mektubu ile Makina Mühendisliği Bölüm Başkanlığı’na başvurularını e-posta ile gönderebilirler.

İletişim:

Prof. Dr. Buket Okutan BABA, Bölüm Başkanı

Tel: +90 232 329 35 35

e-posta: me@ikc.edu.tr

 

Başa Dön