Tasarım Dersi Projelerinin Teslimi ve Poster Sunumu Hakkında

2017-2018 Bahar yarıyılında ME412, ME414, ME416 dersleri kapsamında proje yapan öğrencilerin; tamamlanmış proje raporlarının (Proje Uygulama Esaslarına & Rapor Yazım Kılavuzuna uygun) üç nüshasını, öğrenciler ve danışman tarafından doldurulan Proje Teslim ve Kontrol Formu (Form 4) ile birlikte, en geç yarıyılın son ders haftası içinde, Bölüm Sekreterliğine teslim etmeleri gerekmektedir. İlgili formlara ve yazım kılavuzuna buradan ulaşabilirsiniz.  Proje ile ilgili hazırlanacak posterler, 08.06.2018 tarihinde Makina Mühendisliği Bölümü Laboratuvar Binasında yapılacak poster sunumu etkinliğine getirilecek ve proje sınavı haricinde poster olarak da sunulacaktır.  Poster sunum etkinliğine katılım zorunludur.

Başa Dön