Lisansüstü Programlar

Makina Mühendisliği Ortak Yüksek Lisans Programı (İKÇÜ-CBÜ) (Öğretim dili  ingilizce)

Makina Mühendisliği Anabilim Dalı Yüksek lisans programı 2012 bahar döneminde İKÇÜ-Celal Bayar Üniversitesi ortak programı olarak açılmıştır. Makina Mühendisliği Anabilim dalında, Mekanik, Termodinamik, Enerji,  Makina Teorisi ve Dinamiği, Tasarım ve İmalat bilim dallarında yüksek lisans eğitimi sürdürülmektedir. 

Analitik düşünebilen, Alanı ile ilgili güncel bilimsel araştırmaları takip edebilen, Problemlere çözüm üretebilen ve sorunları yönetebilen, orjinal innovatif fikirler geliştirebilen ve girimşimci, İlgili alanda ileri düzeyde tasarım üretim ve analizleri  yapabilen, Mesleki ve bilimsel etiğe sahip yüksek lisans mezunları yetiştirmek misyonu,

Ulusal ve uluslararası düzeyde, eğitim ve araştırma faaliyetleri üzerine tanınmış, innovatif ve lider bir yüksek lisans programı olmak vizyonu programımızın hedefidir.

Programa başvuran lisans mezunu adayların genel başarı puanları ALES, lisans mezuniyet notu, YDS, mülakat sınavı notu dikkate alınarak belirlenir. ALES ve YDS sınavları yerine ÖSYM tarafından belirlenen eşdeğer ulusal ve uluslar arası sınavlar kabul edilir.

Programdan mezuniyet için öğrencinin 7 ders, seminer, uzmanlık alan dersleri ve jüri önününde savunacağı tez çalışması ile birlikte en az 90 krediyi tamamlaması ve ilgili yönetmelik ("İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Ve Sınav Yönetmeliği"), ve yönergelerde yer alan diğer şartları sağlamak gereklidir. Mezuniyet için not ortalaması en az 3.00 olmalıdır.

 

Makina Mühendisliği Yüksek Lisans Programı (Öğretim dili Türkçe)

Makina Mühendisliği Doktora Programı (Öğretim dili Türkçe)


Başa Dön