Öğretim Üyelerimiz

  Prof. Dr. Buket OKUTAN BABA - Bölüm Başkanı

Araştırma alanları

Katı Cisimler Mekaniği, Kompozit Malzemelerin ve Yapıların Mekaniği, Polimer Matrisli Kompozitlerin Tasarım, Üretim ve Karakterizasyonu

İletişim

E-posta: buket.okutan.baba@ikc.edu.tr

Telefon: 0 232 329 35 35 

Özgeçmiş

               

 

  Doç. Dr. Mehmet ÇEVİK - Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü

Araştırma alanları

Katı Cisim Mekaniği, Mekanik Titreşimler, Kompozit Malzemeler

İletişim

E-posta: mehmet.cevik@ikc.edu.tr

Telefon: 0 232 329 35 35 

Özgeçmiş

               

 

  Doç. Dr. Kutlay SEVER 

Araştırma alanları

Polimer kompozitler, Malzemelerin Mekanik ve Termal Karakterizasyonu, Kompozitlerde Fiber-Matris Arayüzey Özelliklerinin Geliştirilmesi

İletişim

E-posta: kutlay.sever@ikc.edu.tr

Telefon: 0 232 329 35 35 

Özgeçmiş

               

 

  Dr. Öğr. Üyesi​  Z. Haktan KARADENİZ - Bölüm Başkan Yardımcısı

Araştırma alanları

Rüzgar enerjisi, HVAC Bileşenlerinin 3B eklemeli Üretimi, Nanoakışkanlar

İletişim

E-posta: zhaktan.karadeniz@ikc.edu.tr

Telefon: 0 232 329 35 35-3703

Özgeçmiş

               

 

  Dr. Öğr. Üyesi​ Sercan ACARER - Bölüm Başkan Yardımcısı

Araştırma alanları

Turbomakinaların aerodinamik tasarım ve simülasyonu (Kompresör, Gaz Türbini, Transonik fan, vb.), Hesaplamalı ve Deneysel Akışkanlar Dinamiği, Termodinamik, Isı transferi, Sıcak Tel Anemometresi ve Diğer Yöntemler ile Akış Ölçümleri

İletişim

E-posta: sercan.acarer@ikc.edu.tr

Telefon: 0 232 329 35 35 

Özgeçmiş

               

 

 Dr. Öğr. Üyesi​  Ebubekir ATAN

Araştırma alanları

Makina tasarım, Triboloji, Aşırı Plastik Deformasyon Mekaniği
 

İletişim

E-posta: ebubekir.atan@ikc.edu.tr

Telefon: 0 232 329 35 35 

Özgeçmiş

               

 

 

 Dr. Öğr. Üyesi​  Levent AYDIN

Araştırma alanları

Kompozit Malzemeler Mekanik ve Optimizasyonu, Kırılma Mekaniği, Elastisite Teorisi, İleri Mühendislik Matematiği, Matematiksel Yazılımların  Mühendislik Uygulamaları

İletişim

E-posta: levent.aydin@ikc.edu.tr

Telefon: 0 232 329 35 35 

Özgeçmiş

               

 

 Dr. Öğr. Üyesi​ Aydın ÜLKER

Araştırma alanları

Mühendislik Tasarımı, Ürün Tasarımı, Ürün Geliştirme, Üretim Mühendisliği, Üretim ve  Kalite Yönetimi,  Mühendislikte Deneysel Tasarım Yöntemleri, Plastik Teknolojisi, Plastiklerin Birleştirilmesi ve Kaynağı

İletişim

E-posta: aydin.ulker@ikc.edu.tr

Telefon: 0 232 329 35 35 

Özgeçmiş

               

 

 Dr. Öğr. Üyesi​  Umut CEYHAN

Araştırma alanları

Akışkanlar Dinamiği (Özellikle Mikroakışkanlar ve ara yüzey olayları), Uygulamalı Matematik, Sayısal Analiz.

İletişim

E-posta: umut.ceyhan@ikc.edu.tr

Telefon: 0 232 329 35 35 

Özgeçmiş

       

 

 Öğr. Gör. Şahin GÜNGÖR

Araştırma alanları

Kompakt Isı Değiştiriciler, Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği (CFD), Aerodinamik Akış Analizi ve 3D Yazıcı-Eklemeli Üretim Uygulamaları

İletişim

E-posta: sahin.gungor@ikc.edu.tr

Telefon: 0 232 329 35 35 

Özgeçmiş

 

 

Öğr. Gör. Mustafa ÖNCÜL

Araştırma alanları

İmalat Teknolojileri , Bilgisayar Destekli Tasarım , Makina Elemanları , Mühendislik Malzemeleri , Fonksiyonel Kumaşların Test ve Karakterizasyonu

İletişim

E-posta: mustafa.oncul@ikc.edu.tr

Telefon: 0 232 329 35 35 

Özgeçmiş

 

 

 Araş. Gör. Erinç BAYTEKİN

Araştırma alanları

Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği , Güneş Enerjisinin Lokal Uygulamaları ve Küçük ölçekli Rüzgar Türbinlerinin Davranışları

İletişim

E-posta: erinc.baytekin@ikc.edu.tr

Telefon: 0 232 329 35 35 

Özgeçmiş

             

 

 Arş. Gör. Dilek ATİLLA 

Araştırma alanları

Sonlu Eemanlar Analizi, Kompozit Malzeme mekaniği, Metal Matrisli Kompozit Malzemeler

İletişim

E-mail: dilek.atilla@ikc.edu.tr

Telephone: + 90 232 329 35 35 

Özgeçmiş

             

 

 Arş. Gör. Asil AYAZ

Araştırma alanları

Kompozit Malzemeler, Makina Elemanları, Mühendislik Tasarımı, Üretim Yöntemleri

İletişim

E-mail: asil.ayaz@ikc.edu.tr

Telephone: + 90 232 329 35 35 

Özgeçmiş

             


Başa Dön