Prof. Dr. Buket OKUTAN BABA - Bölüm Başkanı

Araştırma alanları

Katı Cisimler Mekaniği, Kompozit Malzemelerin ve Yapıların Mekaniği, Polimer Matrisli Kompozitlerin Tasarım, Üretim ve Karakterizasyonu

İletişim

E-posta: buket.okutan.baba@ikc.edu.tr

Telefon: 0 232 329 35 35 

Özgeçmiş

               

 

 Doç. Dr. Mehmet ÇEVİK

Araştırma alanları

Katı cisim mekaniği, Mekanik Titreşimler, Kompozit Malzemeler

İletişim

E-posta: mehmet.cevik@ikc.edu.tr

Telefon: 0 232 329 35 35 

Özgeçmiş

               

 

 Doç. Dr. Kutlay SEVER - Merkezi Araştırma Laboratuvarı Koordinatörü

Araştırma alanları

Polimer kompozitler, Malzemelerin mekanik ve termal karakterizasyonu, Kompozitlerde fiber-matris arayüzey özelliklerinin geliştirilmesi

İletişim

E-posta: kutlay.sever@ikc.edu.tr

Telefon: 0 232 329 35 35 

Özgeçmiş

               

 

 Yrd. Doç. Dr. Z. Haktan KARADENİZ - Bölüm Başkan Yardımcısı

Araştırma alanları

Rüzgar enerjisi, HVAC bileşenlerinin 3B eklemeli üretimi, Nanoakışkanlar

İletişim

E-posta: zhaktan.karadeniz@ikc.edu.tr

Telefon: 0 232 329 35 35-3703

Özgeçmiş

               

 

 Yrd. Doç. Dr. Sercan ACARER - Bölüm Başkan Yardımcısı

Araştırma alanları

Turbomakina aerodinamik tasarım ve simülasyonu (kompresör, gaz türbini, transonik fan, vb.), Hesaplamalı ve deneysel akışkanlar dinamiği, Termodinamik, Isı transferi, Sıcak tel anemometresi ve diğer yöntemler ile akış ölçümleri

İletişim

E-posta: sercan.acarer@ikc.edu.tr

Telefon: 0 232 329 35 35 

Özgeçmiş

               

 

 Yrd. Doç. Dr. Ebubekir ATAN

Araştırma alanları

 Makine tasarım, Triboloji, Aşırı plastik deformasyon mekaniği

İletişim

E-posta: ebubekir.atan@ikc.edu.tr

Telefon: 0 232 329 35 35 

Özgeçmiş

               

 

 Yrd.Doç.Dr. Levent AYDIN

Araştırma alanları

Kompozit Malzemeler Mekanik ve Optimizasyonu, Kırılma Mekaniği, Elastisite Teorisi, İleri Mühendislik Matematiği, Matematiksel Yazılımların  Mühendislik Uygulamaları

İletişim

E-posta: levent.aydin@ikc.edu.tr

Telefon: 0 232 329 35 35 

Özgeçmiş

               

 

 Yrd.Doç.Dr. Aydın ÜLKER

Araştırma alanları

Mühendislik Tasarımı, Ürün Geliştirme, Üretim Mühendisliği, Üretim ve  Kalite Yönetimi,  Mühendislikte Deneysel Tasarım Yöntemleri, Plastik Teknolojisi, Plastiklerin Birleştirilmesi ve Kaynağı

İletişim

E-posta: aydin.ulker@ikc.edu.tr

Telefon: 0 232 329 35 35 

Özgeçmiş

               

 

 Yrd.Doç.Dr. Umut CEYHAN

Araştırma alanları

Fluid dynamics, especially microfluidics and interfacial phenomena; applied mathematics and numerical analysis.

İletişim

E-posta: umut.ceyhan@ikc.edu.tr

Telefon: 0 232 329 35 35 

Özgeçmiş

               

 

 Araş. Gör. Dr. Erman ÜLKER

Araştırma alanları

Hypersonic flow, Chemically equilibrium/non-equilibrium flow, Thermally equilibrium/non-equilibrium flow, Computational fluid dynamics (CFD), heat and mass transfer, numerical studies of fluid flow

İletişim

E-posta: erman.ulker@ikc.edu.tr

Telefon: 0 232 329 35 35 

Özgeçmiş

               

 

 Araş. Gör. Erinç BAYTEKİN

Araştırma alanları

Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği , Güneş Enerjisi Lokal Uygulamaları , Küçük ölçekli rüzgar türbin davranışları

İletişim

E-posta: erinc.baytekin@ikc.edu.tr

Telefon: 0 232 329 35 35 

Özgeçmiş

             

 

 Uzman Şahin GÜNGÖR

Araştırma alanları

Computational Fluid Dynamics (CFD), Aerodynamic Flow Analysis ve Application of 3D Printing

İletişim

E-posta: sahin.gungor@ikc.edu.tr

Telefon: 0 232 329 35 35 

Özgeçmiş

             

 

 


Başa Dön