Prof. Dr. Buket OKUTAN BABA - Bölüm Başkanı

Araştırma alanları

Katı Cisim Mekaniği, Tabakalı ve sandviç kompozitler, Polimer matrisli kompozitler, Pim bağlantıları, Malzemelerin mekanik ve fiziksel karakterizasyonu

İletişim

E-posta: buket.okutan.baba@ikc.edu.tr

Telefon: 0 232 329 35 35 

Özgeçmiş

               

 

 Doç. Dr. Mehmet ÇEVİK

Araştırma alanları

Katı cisim mekaniği, Mekanik Titreşimler, Kompozit Malzemeler

İletişim

E-posta: mehmet.cevik@ikc.edu.tr

Telefon: 0 232 329 35 35 

Özgeçmiş

               

 

 Doç. Dr. Kutlay SEVER - Merkezi Araştırma Laboratuvarı Koordinatörü

Araştırma alanları

Polimer kompozitler, Malzemelerin mekanik ve termal karakterizasyonu, Kompozitlerde fiber-matris arayüzey özelliklerinin geliştirilmesi

İletişim

E-posta: kutlay.sever@ikc.edu.tr

Telefon: 0 232 329 35 35 

Özgeçmiş

               

 

 Yrd. Doç. Dr. Z. Haktan KARADENİZ - Bölüm Başkan Yardımcısı

Araştırma alanları

Deneysel ve Sayısal Akışkanlar Mekaniği ve Isı Transferi, Kızılötesi Termografi, Parçacık Görüntülemeli Hız Ölçümü, Akış niteleme, Küçük ölçekli rüzgar türbini tasarımı

İletişim

E-posta: zhaktan.karadeniz@ikc.edu.tr

Telefon: 0 232 329 35 35-3703

Özgeçmiş

               

 

 Yrd. Doç. Dr. Sercan ACARER - Bölüm Başkan Yardımcısı

Araştırma alanları

Turbomakina aerodinamik tasarım ve simülasyonu (kompresör, gaz türbini, transonik fan, vb.), Hesaplamalı ve deneysel akışkanlar dinamiği, Termodinamik, Isı transferi, Sıcak tel anemometresi ve diğer yöntemler ile akış ölçümleri

İletişim

E-posta: sercan.acarer@ikc.edu.tr

Telefon: 0 232 329 35 35 

Özgeçmiş

               

 

 Yrd. Doç. Dr. Ebubekir ATAN

Araştırma alanları

 Makine tasarım, 
Triboloji,
Aşırı plastik deformasyon mekaniğ i

İletişim

E-posta: ebubekir.atan@ikc.edu.tr

Telefon: 0 232 329 35 35 

Özgeçmiş

               

 

 Yrd.Doç.Dr. Levent AYDIN

Araştırma alanları

Kompozit Malzemeler Mekanik ve Optimizasyonu, Kırılma Mekaniği, Elastisite Teorisi, İleri Mühendislik Matematiği, Matematiksel Yazılımların  Mühendislik Uygulamaları

İletişim

E-posta: levent.aydin@ikc.edu.tr

Telefon: 0 232 329 35 35 

Özgeçmiş

               

 

 Yrd.Doç.Dr. Aydın ÜLKER

Araştırma alanları

Mühendislik Tasarımı, Ürün Geliştirme, Üretim Mühendisliği, Üretim ve  Kalite Yönetimi,  Mühendislikte Deneysel Tasarım Yöntemleri, Plastik Teknolojisi, Plastiklerin Birleştirilmesi ve Kaynağı

İletişim

E-posta: aydin.ulker@ikc.edu.tr

Telefon: 0 232 329 35 35 

Özgeçmiş

               

 

 Araş. Gör. Dr. Umut CEYHAN

Araştırma alanları

 

İletişim

E-posta: umut.ceyhan@ikc.edu.tr

Telefon: 0 232 329 35 35 

Özgeçmiş

               

 

 Araş. Gör. Erman ÜLKER

Araştırma alanları

Hypersonic flow, Chemically equilibrium/non-equilibrium flow, Thermally equilibrium/non-equilibrium flow, Computational fluid dynamics (CFD), heat and mass transfer, numerical studies of fluid flow

İletişim

E-posta: erman.ulker@ikc.edu.tr

Telefon: 0 232 329 35 35 

Özgeçmiş

               

 

 Araş. Gör. Erinç BAYTEKİN

Araştırma alanları

 

İletişim

E-posta: erinc.baytekin@ikc.edu.tr

Telefon: 0 232 329 35 35 

Özgeçmiş

             

 

 Uzman Şahin GÜNGÖR

Araştırma alanları

Computational Fluid Dynamics (CFD), Aerodynamic Flow Analysis ve Application of 3D Printing

İletişim

E-posta: sahin.gungor@ikc.edu.tr

Telefon: 0 232 329 35 35 

Özgeçmiş

             

 

 


Başa Dön