Aday Öğrenciler

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Makine Mühendisliği Bölümü:

Misyonumuz; analitik düşünebilen, mekanik, termal ve kontrol sistemlerinin optimum tasarım ve üretimini yapabilen, problemlere çözüm üretebilen ve sorunları yönetebilen, orjinal inovatif fikirler geliştirebilen ve girişimci,  mühendislik etiğine sahip makine mühendisleri yetiştirebilmektir. Bu nedenle  ulusal ve uluslararası düzeyde, eğitim ve araştırma faaliyetleri üzerine tanınmış, inovatif ve lider bir bölüm olmayı kendine vizyon edinmiş yenilikçi ve sanayi ile iç içe, teknik gezilere ve uzun dönem staj programlarına önem veren, öğrenci değişim programları ile öğrencilerin kendilerini geliştirebilecekleri bir bölüm olma hedefiyle ilerlemektedir.

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resim 1. Bölümümüzde yetişen mühendis adaylarının iş alanlarını ve sektörü tanıyabilmesi için farklı branşlarda faaliyet gösteren sanayi kuruluşları ziyaret edilmekte ve bu kuruluşların yöneticileri (veya sorumlu mühendisleri) okulumuzda seminerlere davet edilmektedir.

 

Eğitim Amaçlarımız:

Problemleri tanımak, analiz etmek ve çözümlemek için matematik, fen ve mühendislik bilimlerini kullanabilme becerilerini sağlamak; bu birikimleri pratik çözüm sunma, endüstriyel anlamda ürün tasarlama, fikir ve yeni bilgi  üretmede kullanabilen, girişimci, yenilikçi ve lider yönleri ile topluma katkıda bulunabilen, disiplinlerarası bağlantıları kurarak güçlü bir teorik ve pratik çözümlemeler yapabilen, 3. sınıftan başlayarak öğrencileri sanayiye alıştırmak için iş hayatı tecrübesi edinmiş, takım çalışması yürütebilen, iletişim becerileri gelişmiş, global ve sosyal anlamda mesleki  etik değerlerini bilen ve bu değerlere uyan makine mühendisleri yetiştirmektir.

 

Program Çıktılarımız:

Matematik, fen ve mühendislik bilgilerini uygulama becerisi, deney tasarlama, deney yapma, deney sonuçlarını analiz etme ve yorumlama becerisi, İstenen gereksinimleri karşılayacak biçimde bir sistemi, parçayı ya da süreci tasarlama becerisi, makina mühendisliği alanında güncel bilgilere sahip olmak, mühendislik uygulamaları için gerekli olan teknikleri ve modern araçları kullanma becerisi, ilgili mühendislik problemlerini tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi, çok disiplinli takımlarda çalışabilme becerisi, yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme, mesleki ve etik sorumluluk bilinci, zaman yönetimi, proje planlaması yapabilme ve detay belirleyebilmek, literatür takibi, teknik sunu yapma ve dinleme ve makale yazabilme seviyesinde İngilizce bilgisi, yenilikçi ve sorgulayıcı düşünüp özgün yollar bulabilmek.

 

Makine Mühendisliği Bölümü 2012 yılında %100 İngilizce program olarak açılmıştır. Bölüm yıllık bazda 60 lisans öğrencisi almaktadır. Programın öğretim süresi İngilizce hazırlık sınıfı dışında 4 yıldır. İngilizce seviyesi yeterli bulunmayan öğrenciler Yabancı Diller Yüksek Okulunun hazırlık sınıfına katılırlar. Bölümümüz ilk lisans mezunlarını 2016 yılında vermiştir. Lisansüstü eğitim faaliyeti de sürdürülen bölümümüzde 2013 yılında CBÜ ile ortak Tezli Yüksek Lisans Programı (%100 İngilizce) ve 2017 yılında Türkçe Doktora programı başlatılmıştır. Bölümümüz ilk  yüksek lisans mezunlarını 2017 yılında vermiştir.   Bölümümüzde 1 Profesör, 2 Doçent, 6 Doktor Öğretim Üyesi, 2 Öğretim Görevlisi, 3 Araştırma Görevlisi görev yapmaktadır. 

 

Tablo 1: Bölümümüz ÖSYM kayıt, kontenjan, puan ve sıralamaları


Bölüm imkanları dahilinde bölüm öğrencilerinin kullanabildiği; Genel Kimya ve Genel Fizik Laboratuvarları, Bilgisayar Laboratuvarı, Mekanik Test Laboratuvarı, Akışkanlar Mekaniği, Isı Transferi ve Termodinamik Laboratuvarı, Kaynak ve Isıl İşlem Laboratuvarı, Tahribatlı ve Tahribatsız Malzeme Muayene Laboratuvarı, Kompozit Laboratuvarı  ve  Takım Tezgahları Laboratuvarı mevcuttur. Bölüm öğrencilerimiz projeleri doğrultusunda laboratuvar sorumlusu eşliğinde laboratuvarları kullanabilmekte; öğrenilen pratik bilgilerin uy gulamasını gerçekleştirebilmektedirler.

 

Resim 2. Öğrenciler laboratuvar ortamında çalışma imkanı bulmakta ve uygulama içeren dersler sayesinde öğrenilen bilgileri hayata geçirerek yaşam boyu öğrenme gerçekleştirebilmektedirler.

 

Bölümümüz öğrencilerine, gerekli not ortalamalarını sağlamak koşuluyla Erasmus öğrenci değişim programı kapsamında yurtdışında bulunan anlaşmalı üniversitelerde eğitim görme fırsatı sunulmaktadır.  Aşağıda belirtilen üniversiteler ile ikili anlaşmalar sağlanmış ve öğrenci değişim hareketi uygulamaktadır.

 • İspanya - University De Castilla  La Mancha
 • Almanya - Hochschule Zittau
 • Almanya - Jade University
 • Polonya - Poznan School of Banking
 • Polonya - Lublin University of Technology
 • Çek Cumhuriyeti - University of Bohemia
 • Malta - The University of Malta

 

Bölümümüzün öğrencilerine sunduğu diğer bir olanak ise Çift Anadal Programı (ÇAP)’ dır. Lisans eğitimi devam ederken gerekli şartları sağlayan öğrencilerimiz; İnşaat Mühendisliği, Malzeme Bilimi ve Mühendisliği ve Mekatronik Mühendisliği bölümlerinde çift anadal programına dâhil olarak, birden fazla branşta eğitim görebilmektedirler.

Anabilim Dallarımız:

 • Mekanik A.B.D.
 • Termodinamik A.B.D.
 • Enerji A.B.D.
 • Konstrüksiyon ve İmalat A.B.D.
 • Makine Teorisi ve Dinamiği A.B.D.

 

Mezun olan makine mühendisleri; makine imalat sanayi kuruluşlarında, plastik ürün imalat sanayinde, savunma sanayi için araç gereç üreten kuruluşlarda, dayanıklı tüketim malı üreten kuruluşlarda, otomotiv sanayi kuruluşlarında, havacılık sanayi kuruluşlarında, araştırma-geliştirme merkezlerinde, kamu ve kuruluşlarında veya üniversitelerde çalışabilmektedirler.

Resim 3. Makine mühendisi çalışma alanları

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Başa Dön