Genel Bilgiler

Makina Mühendisliği Bölümü 2012 yılında %100 İngilizce program olarak açılmıştır. Bölüm yıllık bazda 45 lisans öğrencisi almayı planlamaktadır. Programın öğretim süresi İngilizce hazırlık sınıfı dışında 4 yıldır. İngilizce seviyesi yeterli bulunmayan öğrenciler Yabancı Diller Yüksek Okulunun hazırlık sınıfına katılırlar.

Makina Mühendisliği programı mezunları her türlü Makine, Tasarım ve İmalat, Elektrik Makineleri, Petro-Kimya, Gıda, Demir-Çelik, Plastik, Beyaz Eşya, Uçak, Otomotiv, Tekstil, Savunma Sanayi; Hidro-Elektrik ve Termik Santraller; Bina Mühendisliği (Isıtma, Soğutma, Havalandırma), mühendislik büroları, Araştırma ve Geliştirme merkezleri, Satış Pazarlama, Servis Hizmetleri v.b. sektörlerde proje, tasarım, araştırma-geliştirme, üretim, kalite kontrol, bakım-onarım, işletme, pazarlama-satış ve idari görevlerde istihdam edilmektedirler.

 

Anabilim Dallarımız:

Mekanik
Termodinamik
Enerji
Konstrüksiyon ve İmalat
Makina Teorisi ve Dinamiği
 
 
Program Çıktıları
 
 • Matematik, fen ve mühendislik bilgilerini uygulama becerisi
 • Deney tasarlama, deney yapma, deney sonuçlarını analiz etme ve yorumlama becerisi
 • İstenen gereksinimleri karşılayacak biçimde bir sistemi, parçayı ya da süreci tasarlama becerisi
 • Makina mühendisliği alanında güncel bilgilere sahip olmak
 • Mühendislik uygulamaları için gerekli olan teknikleri ve modern araçları kullanma becerisi
 • İlgili Mühendislik problemlerini tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi
 • Çok disiplinli takımlarda çalışabilme becerisi
 • Yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme.
 • Mesleki ve etik sorumluluk bilinci
 • Zaman yönetimi, Proje planlaması yapabilme ve detay belirleyebilmek
 • Literatür takibi, teknik sunu yapma ve dinleme ve makale yazabilme seviyesinde İngilizce bilgisi
 • Yenilikçi ve sorgulayıcı düşünüp özgün yollar bulabilmek
 
Eğitim Amaçlarımız:
 
 • Problemleri tanımak, analiz etmek ve çözümlemek için matematik, fen ve mühendislik bilimlerini kullanabilme becerilerini sağlamak. Bu birikimleri pratik çözüm sunma, endüstriyel anlamda ürün tasarlama, fikir ve yeni bilgi  üretmede kullanabilen,
 • Girişimci, yenilikçi ve lider yönleri ile topluma katkıda bulunabilen, disiplinlerarası bağlantıları kurarak güçlü bir teorik ve pratik çözümlemeler yapabilen,
 • 3. sınıftan başlayarak öğrencileri sanayiye alıştırmak, iş hayatını tecrübesi edinmiş,
 • Takım çalışması yürütebilen, iletişim becerileri gelişmiş,
 • Global ve sosyal anlamda mesleki  etik değerlerini bilen ve buna uyan mühendisler yetiştirmek.
 
 

Bölüm tanıtım sunumu için tıklayınız.

 
 

 


Başa Dön