Proje Dersleri Formlar

 

TDP KOMİSYONU

Doç. Dr. Mehmet ÇEVİK

mehmet.cevik@ikc.edu.tr

Yrd. Doç Dr. Ziya Haktan KARADENİZ

zhaktan.karadeniz@ikc.edu.tr

Araş. Gör. Erman ÜLKER

erman.ulker@ikc.edu.tr

 

 

Tasarım Dersleri Uygulama Esasları

Proje Yazım Kuralları

Form 1 : Tasarım Projesi Öneri Formu (Öğretim üyeleri için)

Form 2 : Tasarım Projesi Başvuru Dilekçesi (Öğrenciler için)

Form 3: Tasarım Projesi Başarı Değerlendirme Formu (Öğretim üyeleri için)

Form 4: Tasarım Projesi Teslim Kontrol Formu (Öğretim üyeleri için)

Form 5: Proje Teslim Kayıt Formu (Sekreterlik)

Form 6: Panel Değerlendirme Formu (Jüri için)


Başa Dön